Často kladené otázky

Návštěvnické centrum ČNB najdete v Praze v budově ústředí na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Zde se nacházejí dvě expozice: Za měnou a Lidé a peníze.

Další expozici Lidé a peníze najdete v Brně na adrese Rooseveltova 18, 601 10 Brno. Podrobnější informace naleznete na nc.cnb.cz/kontakty.

 

Návštěvnické centrum ČNB je soubor interaktivních vzdělávacích a zábavných expozic a doprovodných programů.

Stálé expozice prezentují tematiku peněz, centrálního bankovnictví a finančního trhu. V hlavní roli se představuje centrální banka, její úlohy a působení a nechybí ani pohled do historie.

Díky pestré škále prezentovaných informací a jejich různé náročnosti zaujme nabídka návštěvníky jakéhokoliv věku.

 

Expozice v Praze je pro jednotlivce možné navštívit bez předchozí rezervace. Vstup do expozic však závisí na aktuální obsazenosti a kapacitě.

Rezervovat je nutné prohlídky pro školní skupiny či skupiny zájemců z řad veřejnosti.

Stejně tak je nutné rezervovat prohlídky expozice v Brně. Organizaci prohlídek rezervujte v našem elektronickém rezervačním systému.

 

Pražské expozice jsou otevřeny od úterý do pátku od 9.00 do 17.00 a v sobotu od 10.00 do 18.00.

Brněnská expozice je otevřená od pondělí do pátku od 9.00 do 15.00.

Pro návštěvu expozic Návštěvnického centra nepotřebujete žádné zvláštní vybavení ani pomůcky.

Podle zvoleného tématu a cíle návštěvy doporučujeme využít doprovodné materiály dostupné v elektronické podobě na webových stránkách Návštěvnického centra u každé expozice.

Protože jsou expozice umístěné v budovách ČNB, při vstupu do budovy vás bude čekat standardní bezpečnostní kontrola a můžete být vyzváni k předložení dokladu totožnosti či odložení nevhodných předmětů, které není povoleno do budov vnášet.

Hlavní, nikoli však jedinou cílovou skupinou Návštěvnického centra jsou žáci a studenti 2. stupně základních škol, víceletých gymnázií a středních škol, kteří se právě v těchto ročnících setkávají s tématem finančního vzdělávání.

Vedle této hlavní cílové skupiny však NC nabízí v adekvátní podobě informace široké laické veřejnosti. To znamená, že rádi přivítáme i dospělé, menší děti, seniory, rodiny a další.

Expozice tak můžete navštívit se svou školní třídou, sami nebo například s rodinou či přáteli.
Každý návštěvník u nás najde spoustu zajímavých informací. V případě potřeby je zajištěn i bezbariérový přístup.

Vstup do všech expozic Návštěvnického centra je zdarma.

Ano. Ve všech expozicích je zajištěn bezbariérový přístup. V pražské expozici Za měnou je k dispozici také haptická část.

Rezervaci je možné zrušit pomocí linku, který je součástí potvrzovací e-mailové notifikace.

Ano, během prohlídek Návštěvnického centra je možné fotografovat.

Termíny pro skupinové komentované prohlídky stálých expozic Návštěvnického centra ČNB jsou zpravidla zveřejňovány v rezervačním systému na stránkách www.nc.cnb.cz vždy během prvního pracovního dne v měsíci únoru a září.