Brněnská muzejní noc 2022

V sobotu 21. 5. se vedle slavnostního otevření Návštěvnického centra uskutečnila také Brněnská muzejní noc 2022. Již tradičně byla mezi otevřenými objekty také budova České národní banky v Brně, v níž se nalézají zdejší stálé expozice Lidé a peníze a Krása ve skle a kovu.

Vedle standardních prohlídek obou expozic měli návštěvníci možnost také se seznámit s historií budovy. Ta vznikla v letech 1897 až 1898 pro tehdejší Hypoteční banku markrabství Moravského. Jako její vrchní ředitel působil v letech 1881-1883 opat augustiniánského kláštera a zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. Proto také, když u příležitosti oslav dvoustého výročí od jeho narození vznikla v Brně z podnětu Moravského zemského muzea naučná stezka, stala se i budova ČNB jednou z jejích důležitých zastávek.

Velkému zájmu se těšila i výstava díla prof. Jiřího Harcuby. Jeho rytecké a medailérské mistrovství vzbudilo řadu otázek, jako například na skutečné místo jeho tvůrčího působení nebo kde lze nalézt jím vytvořené sochy. Výklad a možnost nahlédnout prostřednictvím dioramatu do pracovního prostředí Jiřího Harcuby vzbudily v některých návštěvnících mimořádný ohlas, a proto z budovy ČNB odcházeli s informacemi, kde je možné si o něm rozšířit své znalosti. Mimo jiné jim průvodci doporučili FB stránky: Jiří Harcuba 1928-2013 nebo knihu od Kristýny Rossmannové "Jinovatka na peřině", která mimo jiné přibližuje i jeho mincovní a medailérskou tvorbu.

Návštěva obou expozic inspirovala návštěvníky také k řadě otázek se současnou tématikou, například o výměně a platnosti starších vzorů bankovek nebo o přijetí eura, s nimiž se obraceli na naše odborníky a průvodce.

Možnosti navštívit Návštěvnické centrum ČNB v Brně využilo v rámci letošní Muzejní noci 468 návštěvníků. Krátce po půlnoci se uzavřela brána budovy ČNB, aby se však již o dva dny později otevřela školním skupinám ke standardním prohlídkám.