Svět peněz a ekonomiky

V úterý 28. března, v den výročí narození Jana Amose Komenského se slaví Den učitelů. V rámci svých aktivit zaměřených na podporu výuky finanční a ekonomické gramotnosti připravilo Návštěvnické centrum České národní banky jako dárek pro vyučující ucelený výukový cyklus "Svět peněz a ekonomiky". Věnuje se otázkám ekonomie a financí se zaměřením na problematiku, která náleží do kompetence České národní banky a je určen pro vyučující základních a středních škol a jejich žáky a studenty.

Program cyklu je rozdělen do deseti výukových bloků, jejichž základ tvoří vzdělávací video a na něj navázaná doplňková aktivita. Prostřednictvím celé série se mohou žáci a studenti seznámit s oblastmi jako cenová stabilita, finanční systém nebo placení v širších souvislostech a uvědomit si tak, že tato témata jsou nezbytnou součástí každodenního života. Videi je jednoduchou a srozumitelnou formou provází student a vítěz Ceny ČNB 2021 Adam Zimčík. Jejich scénáře vznikly v dílně odborníků z ČNB a Vysoké školy ekonomické v Praze a navazují na Standardy finanční gramotnosti.

Věříme, že výuková série se stane užitečným pomocníkem všem vyučujícím, kteří by své žáky a studenty rádi provedli zajímavým a komplexním světem peněz a ekonomiky.

Veškerá videa a doplňkové materiály jsou volně ke zhlédnutí a stažení na stránkách https://nc.cnb.cz/sch/cs/financni-a-ekonomicka-gramotnost.