Výstava "Zakladatelé československé měny"

Výstava

Před vstupem do expozice Lidé a peníze v Návštěvnickém centru ČNB si lidé mohou od středy 19. října 2022 prohlédnout busty zakladatelů československé měny Aloise Rašína a Karla Engliše a výstavu dokumentů z Archivu ČNB dokládajících jejich činnost týkající se československé měny. Stejně tak jsou k vidění předměty vztahující se ke vzniku pamětních bankovek a oběžných mincí, kterými Česká národní banka obě mimořádné osobnosti v poslední době připomněla. 

Slavnostní večer k odhalení bust a zahájení výstavy se konal 18. října u příležitosti 155. výročí narození Aloise Rašína. Mezi hosty nechyběli pravnučka Aloise Rašína Karolina Breitenmoser-Stransky, vnučka Karla Engliše Marta Kapsová, rozená Englišová, vnuk Karla Engliše František Plhoň, Eminence Dominik kardinál Duka - emeritní arcibiskup nebo autor obou bust, akademický sochař Michal Moravec.

Výstava_Zakladatelé československé měny_2Výstava_Zakladatelé československé měny_3Výstava_Zakladatelé československé měny_4Výstava_Zakladatelé československé měny_5Výstava_Zakladatelé československé měny_6