Finanční a ekonomická gramotnost

Zdraví naší ekonomiky je do značné míry dáno finančním zdravím obyvatel naší země. Dosahování finanční a ekonomické gramotnosti české veřejnosti je primárně rolí státu a jeho vzdělávacího systému. I Česká národní banka však díky své nezávislosti a potřebnému know-how k tomuto cíli přispívá. Činí tak se snahou získat partnery v podobě občanů, kteří se orientují ve finanční a ekonomické oblasti, což usnadňuje a zefektivňuje plnění jejích zákonných úkolů a omezuje případné nekalé praktiky na finančním trhu. Svými projekty na podporu finanční a ekonomické gramotnosti se zaměřuje především na žáky 2. stupně základních škol, studenty středních škol a širokou veřejnost. Návštěvnické centrum ČNB je jejím doposud největším počinem v této oblasti.

Zjistěte více o dalších akcích a aktivitách České národní banky na poli finanční a ekonomické gramotnosti na jejím webovém rozcestníku.

Další informace o aktivitách ČNB naleznete také na portálu Kudy z nudy.