Naše online kvízy jsme pro vás připravili také v podobě pracovních listů, které si můžete snadno vytisknout. K vytištění jsou pro vás připraveny i sady rébusů, doplňovaček a dalších aktivit, díky kterým se dozvíte další zajímavosti z historie naší měny.

Edukativní cyklus videí s názvem Objevte svět bankovek Oldřicha Kulhánka podrobně seznamuje s rozmanitými motivy našich bankovek. Videa byla vytvořena k výstavě Návštěvnického centra ČNB Svět bankovek Oldřicha Kulhánka, která je v pražských expozicích k vidění od 27. 3. 2024 až do konce roku 2024.

 

Dnes již neplatná dvacetikorunová bankovka uvozovala celou řadu českých bankovek, která byla uspořádaná chronologicky podle jednotlivých nominálů. Představovala českého krále Přemysla Otakara I. a Zlatou bulu sicilskou.

Prohlédněte si motivy věnované počátkům české státnosti na bankovce s nominální hodnotou 20 Kč, kterou vytvořil autor našich papírových platidel – významný grafik Oldřich Kulhánek.

 

V pořadí druhá hodnota, která však již dnes není platná, tedy padesátikoruna, zobrazovala svatou Anežku Českou, nejmladší dceru krále Přemysla Otakara I., a její charitativní a řeholní činnost.

Seznamte se s životem svaté Anežky České, který ztvárnil na bankovce v nominální hodnotě 50 Kč autor našich papírových platidel – významný grafik Oldřich Kulhánek.

 

Přestože císař a král Karel IV. je bezpochyby nejvýznamnějším českým panovníkem, teprve až v roce 1993 se dočkal svého zobrazení na bankovce. Stokoruna je v současné době českou bankovkou s nejnižší nominální hodnotou v oběhu.

Prohlédněte si detailně motivy spojené s dílem Otce vlasti Karla IV. prostřednictvím bankovky s nominální hodnotou 100 Kč, kterou vytvořil autor našich papírových platidel – významný grafik Oldřich Kulhánek.

 

Jan Amos Komenský, který představuje ústřední motiv dvousetkorunové bankovky, patří k nejvíce zobrazovaným osobnostem na českých a československých platidlech. Dvousetkoruna byla zároveň první vydanou českou bankovkou, která se dostala do oběhu již 8. února 1993.

Seznamte se s dílem Učitele národů Jana Amose Komenského na bankovce v nominální hodnotě 200 Kč, kterou navrhl autor našich papírových platidel – významný grafik Oldřich Kulhánek.

 

Obraz Boženy Němcové se poprvé objevil na bankovce v roce 1993, i když se o jejím umístění na papírové platidlo uvažovalo již ve druhé polovině 80. let 20. století.

Poznejte osudy Boženy Němcové prostřednictvím bankovky s nominální hodnotou 500 Kč, kterou vytvořil autor našich papírových platidel – významný grafik Oldřich Kulhánek.

 

Druhou vydanou českou bankovkou byla tisícikoruna, která nese obraz českého politika a historika Františka Palackého, jemuž se také přezdívá Otec národa.

Seznamte se s politickým a literárním odkazem Františka Palackého díky bankovce s nominální hodnotou 1000 Kč, jejíž návrh vytvořil autor našich papírových platidel – významný grafik Oldřich Kulhánek.

 

Údajně nejmilejší bankovkou byla pro Oldřicha Kulhánka ta, kterou zpracoval se značným časovým odstupem od ostatních a která vyšla až v roce 1996. Ztvárnil na ní obraz pěvkyně Emy Destinnové doprovázený secesními motivy.

Nechte se okouzlit dobou secese na bankovce s nominální hodnotou 2000 Kč, kterou vytvořil autor našich papírových platidel – významný grafik Oldřich Kulhánek.

 

Česká bankovka o nejvyšší nominální hodnotě, pětitisícikoruna, nese na lícní straně obraz Tomáše Garrigua Masaryka zatímco rub je věnován Praze a jejím památkám.

Seznamte se s osobností prvního československého prezidenta a zároveň objevte krásy Prahy s bankovkou v nominální hodnotě 5000 Kč, která vznikla podle návrhu autora našich papírových platidel – významného grafika Oldřicha Kulhánka.

 

Ověřte si své znalosti prostřednictvím našich kvízů