Knihovní fond odborné knihovny ČNB představuje unikátní soubor tuzemské a zahraniční literatury. Zahrnuje společenské (ekonomie, bankovnictví a právo), některé přírodní (matematika) a technické vědy (informatika).

Fond, jehož počátky sahají již do doby tzv. první republiky, obsahuje řadu publikací a časopisů, které knihovna poskytuje veřejnosti ke studiu jako jediná v České republice.  V její nabídce nechybí ani přístup do specializovaných elektronických databází.

Čerpat vědomosti z více než 80 000 svazků publikací a 700 titulů periodik můžete prostřednictvím prezenční i absenční výpůjční služby.

Běžná provozní doba knihovny:

úterý – čtvrtek: 9.00 – 17.00

Změny v běžné provozní době:

více informací zde

Kde nás najdete:

Senovážné náměstí 866/29, Praha 1

Kontakty:

Poskytované služby

Výpůjční služby – prezenční a absenční půjčování knih

Mimo studovnu se odborné veřejnosti půjčují pouze knihy, které byly vydány v ČR a nejsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny. Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Další informační prameny jsou zpřístupněny pouze pro prezenční studium s možností samoobslužného kopírování. Při poskytování služeb je uživatel povinen řídit se platným knihovním a výpůjčním řádem a dodržovat jej.

Reprografické služby – samoobslužné kopírování materiálů z fondů knihovny

Poradenské služby – informace o katalogu, fondech a možnostech využívání knihovny

Přístup na internet – pevné i bezdrátové připojení (Wi-Fi)

Knihovní řád
pdf
Online katalog
html
Informační zdroje
html