Archivní fondy spravované Archivem České národní banky jsou v kontextu České republiky jedním z nejvýznamnějších pramenů historie hospodářských dějin českých zemí a střední Evropy posledních dvou století.

Zpřístupňované archiválie nabízejí badatelům možnost nahlédnout nejen do historie podnikatelské činnosti a strategie finančních institucí, ale i do fungování širokého spektra jimi úvěrovaných českých a československých průmyslových a obchodních firem nebo veřejných institucí.

Při prezenčním studiu archivních dokumentů můžete probádat až 7398,24 běžných metrů archivních dokumentů a 96 archivních souborů.

Další informace naleznete na https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv-cnb/.

Provoz badatelny Archivu ČNB:

Návštěva badatelny je možná pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové rezervaci. Badatelna Archivu České národní banky je umístěna v budově České národní banky v Praze 1, Na Příkopě 28. Studium archivních dokumentů v badatelně je upraveno badatelským řádem Archivu České národní banky. Zájemce o studium v archivu musí nejprve podat žádost o studium, při samotné návštěvě pak vyplnit badatelský list a předložit průkaz totožnosti.

Badatelské hodiny: Pondělí–Čtvrtek: 8.00–16.00 hod., Pátek: 8.00–14.00 hod.

Změny v běžné provozní době:

více informací zde

Adresa archivu:

Česká národní banka
Sekce správní
Odbor Návštěvnické centrum ČNB
Archiv ČNB
Na Příkopě 28
115 03
Praha 1

email: archiv@cnb.cz

telefon:
+420 224 411 111
+420 224 412 288
+420 224 413 710
+420 224 413 759
+420 224 412 403

 

Vyžádaný archivní materiál je příslušným archivářem připraven v badatelně archivu v dohodnutém termínu. Tyto písemnosti nelze zapůjčit mimo badatelnu a studovat je lze pouze osobně.

K archivním fondům existují archivní pomůcky (inventáře, rejstříky), v analogové a elektronické podobě.

Archiv České národní banky zpracovává formou rešerší písemné požadavky institucí i soukromých osob, které se týkají poskytování informací ze zpracovaných archivních fondů. Tato služba, včetně zasílaní kopií vyhledaných písemností je poskytována za úplatu dle platného ceníku.

O Archivu ČNB
docx
Rozhodnutí o akreditaci archivu
pdf
Knihovna Archivu ČNB
docx
Badatelský řád Archivu ČNB
pdf
Zpoplatnění služeb Archivu ČNB – Ceník
pdf

Badatelský list
docx
Formulář žádosti o studium v Archivu ČNB
doc
Formulář žádosti o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení
doc

Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2023
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2022
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2021
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2020
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2019
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2018
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2017
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2016
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2015
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2014
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2013
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2012
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2011
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2010
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2009
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2008
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2007
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2006
pdf
Výroční zpráva Archivu ČNB ‒ 2005
pdf
Fondy Archivu ČNB
html
Literatura Archivu ČNB
html