Přednáška k výstavě Sídlo ČNB ve fotografii

Přednáška k výstavě Sídlo ČNB ve fotografii

Srdečně vás zveme na přednášku hlavního archiváře ČNB Jakuba Kunerta o historii vzniku budovy ústředí České národní banky.

Těšit se můžete nejen na zajímavosti o budově samotné, ale například i na dobové architektonické návrhy předních československých architektů.

Přednáška bude pomyslným rozloučením a poslední možností zhlédnout výstavu Sídlo České národní banky ve fotografii, nabízející umělecký pohled na krásu současné podoby budovy prostřednictvím objektivu předního českého fotografa Herberta Slavíka.

Akce se bude konat v sobotu 21. 1. 2023 od 10:00 a 14:00 v Návštěvnickém centru ČNB v Praze. Své místo si rezervujte v rezervačním systému po zvolení data 21. 1. 2023, výběru Expozice Za měnou v Praze a programu Přednáška k výstavě Sídlo ČNB ve fotografii.