Jaký program jsme připravili pro žáky v Mikulově?

Jaký program jsme připravili pro žáky v Mikulově?

První polovina září byla pro tým Návštěvnického centra opět ve znamení vzdělávacího Outreach programu, který si klade za cíl seznamovat veřejnost s činností centrální banky a naší měnou mimo budovy ČNB - tzv. v terénu.

I přes probíhající náročnou realizaci Návštěvnického centra se v tomto roce podařilo nejen program opět uspořádat, ale dokonce jej i rozšířit. Vedle již tradiční účasti ČNB na Finále odznaku všestrannosti Sazka olympijského víceboje v Brně jsme tentokrát vyrazili spolu s gestorem finanční a ekonomické gramotnosti ČNB Alešem Michlem za školami také do moravského Mikulova.

Dva dny, dvě různá města, dva rozdílné formáty a programy akce, avšak jeden cíl… přes 600 žákyň a žáků základních škol nyní ví více České národní bance.

Celkem pět tříd základních škol dostalo možnost zúčastnit se programu ČNB připraveného přímo na mikulovském náměstí. S každou třídou jsme zahájili její blok nejprve úvodní besedou. Díky ní jsme se dozvěděli, co vše přítomné děti o ČNB již vědí a zároveň je seznámili se základními atributy a činnostmi centrální banky. Ve druhé části programu pak děti z každé třídy dostaly možnost soutěžit mezi sebou v týmových hrách o ceny "z dílny" ČNB a také si prohlédnout výstavu českých a československých bankovek, kterou na místě připravila Státní tiskárna cenin. Pozdravit je dorazil také starosta Mikulova Rostislav Koštial. Speciálním zážitkem pro tři z těchto tříd byla také úvodní diskuze s členem bankovní rady Alešem Michlem, který v Mikulově zahájil své letošní turné po českých školách na podporu finanční a ekonomické gramotnosti. Otázek bylo mnoho a získaných vědomostí také.

Velký zájem o činnost České národní banky, výborná atmosféra a skvělý feedback na aktivity k podpoře finanční a ekonomické gramotnosti dávají tušit, jak velký zájem vzbudí otevření Návštěvnické centra ČNB. To veřejnosti nabídne vedle své původní historické a nové interaktivní expozice také řadu doprovodných programů a aktivit prezentujících Českou národní banku a naši měnu.

Těšit se na něj můžete na jaře!

Mikulov 1Mikulov 10Mikulov 11Mikulov 12Mikulov 13Mikulov 14Mikulov 2Mikulov 3Mikulov 4Mikulov 5Mikulov 7Mikulov 8Mikulov 9

Mikulov 6